Yamaha Robot

YAMAHA ROBOT

        เป็น robot ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เหมาะสำหรับงานกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ และยานยนต์ขนาดเล็ก มีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามลักษณะงาน

นอกจากนี้เรายังรับบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม โรบอทยามาฮ่าทุกรุ่น มีบริการแก้ไขปัญหาโรบอท Alarm นอกสถานที่ ซ่อมด่วน นอกเวลา โทรสอบถามเข้ามาที่บริษัทได้โดยตรง นอกเวลาทำงาน โทรติดต่อได้ตามเบอร์มือถือหน้า ติดต่อเรา

        สำหรับลูกค้าที่จัดทำระบบซ่อมบำรุงประจำปีของ Yamaha Robot ทางเรามีแบตเตอรี่โรบอทจำหน่าย ราคาถูก และเป็นแบตเตอรี่ใหม่ผลิตตามปีปัจจุบัน 

 

 

 

 

PHASER - LINEAR MOTOR

เป็นแกนที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยสนามแม่เหล็กแทนการใช้เซอร์โว มอเตอร์ ให้ความแม่นยำและรวดเร็วกว่าเซอร์โว มอเตอร์ทั่วไป

 

 

 ตัวอย่างการใช้งาน

 

 

SCARA ROBOT

 

  ตัวอย่างการใช้งาน

 

 

CARTESIAN ROBOT

 

 

  ตัวอย่างการใช้งาน

 

 

SINGLE-AXIS ROBOT

 

 ตัวอย่างการใช้งาน

 

 

PICK AND PLACE ROBOT

 

 ตัวอย่างการใช้งาน

 

 

TRANS SERVO

 

 

 

CONTROLLER

 

 ตัวอย่างงานบริการแก้ไขปัญหา Yamaha Robot Alarm ที่โรงงานลูกค้า

 

 

 

 

 

Visitors: 50,967