EZI Step-Servo Motor

EZI Motor

เป็นมอเตอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย รวมเข้าไว้ในตัว เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกลักษณะงาน มีให้เลือกใช้งาน 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. Ezi Step คือ stepping Motor ที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น ใช้ไฟเลี้ยงชนิด 24VDC ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

2. Ezi Servo คือ การเอาโครงสร้างของ Stepping Motor มาใส่เทคโนโลยีขั้นสูงของ Servo Motor เข้าไปพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้งานที่เทียบเท่า Servo Motor แต่สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า

3. S Servo คือ หลักออกแบบเหมือนกับรุ่น Ezi Servo แต่แตกต่างกันที่ Encoder ที่ใช้เป็นแบบ Magnetic Encoder เพื่อให้มีราคาถูกลงและทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่า Encoder ทั่วไป

 

 

Ezi Step แบ่งรุ่นย่อยออกมาให้เลือกใช้งานได้แก่

 • Ezi Step ST สำหรับการใช้งานทั่วไป มีความแม่นยำสูง และความเร็วสูงกว่าสเต็บบิ้งมอเตอร์ทั่วไป
 • Ezi Step All คือมอเตอร์และไดร์เวอร์รวมอยู่ด้วยกัน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะดวกในการวายริ่งสายและต้องการประหยัดพื้นที่
 • Ezi Step Plus-R เป็นมอเตอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมใช้งานได้ มี I/O ให้เลือกใช้งาน 12 Input 10 Output และสามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้
 • Ezi Step BK เป็น Stepping Motor รุ่นที่มีเบรค สำหรับงานที่ใช้ในแนวแกนตั้งหรืองานที่ต้องการความปลอดภัยในกรณีต้องไม่ต้องการให้เคลื่อนที่ได้ในสภาวะปกติ

 

 

Ezi Servo แบ่งรุ่นย่อยออกมาให้เลือกใช้งานได้แก่

 • Ezi Servo II EtherCat สำหรับงานที่ต้องการควบคุมผ่านระบบ Ethernet
 • Ezi Servo ST.AC สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน Input Supply 110-220VAC
 • Ezi Servo ST สำหรับการใช้งาน Servo ทั่วไป
 • Ezi Servo Plus-R เป็นรุ่นที่สามารถเขียนโปรแกรมใช้งานได้ มี I/O ให้เลือกใช้งาน12 Input 10 Output และสามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้
 • Ezi Servo All คือมอเตอร์ที่รวมทุกอย่างไว้ในตัวเดียว Motor + Encoder + Drive + Controller + Network สามารถต่อมอเตอร์ใช้งานสูงสุดได้ 16 ตัว
 • Ezi Servo BK เป็นมอเตอร์ที่มีเบรคสำหรับงานที่ใช้ในแนวแกนตั้งหรืองานที่ต้องการความปลอดภัยในกรณีต้องไม่ต้องการให้เคลื่อนที่ได้ในสภาวะปกติ

 

 

S-Servo

 • S-Servo Plus-R เป็นรุ่นราคาประหยัดที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ มี I/O ให้เลือกใช้งาน12 Input 10 Output และสามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้
 • S-Servo BK เป็นมอเตอร์ที่มีเบรคสำหรับงานที่ใช้ในแนวแกนตั้งหรืองานที่ต้องการความปลอดภัยในกรณีต้องไม่ต้องการให้เคลื่อนที่ได้ในสภาวะปกติ

 

 

 

 

 

 

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง • Integrate Servo Motor มอเตอร์ที่พัฒนามาให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก มีไดร์ฟเวอร์ในตัว

 • Hybird Stepper Motor
Visitors: 50,256