สมัครงาน

หากคุณมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา และคิดว่าตัวเองมีความสามารถ ขยัน ตั้งใจ สู้งาน ส่งจดหมายการสมัครงานพร้อมระบุตำแหน่งงานที่สนใจเข้ามาที่อีเมล profess.pes@gmail.com 

 

1. Sales Engineer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

- มีรถยนต์ สามารถออกต่างจังหวัดได้

- อัธยาศัยดี กล้าแสดงออก มีทักษะการเจรจาต่อรอง

- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ ทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดต่อนำเสนอ แนะนำ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

- ดูแลยอดขายตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

- เสนอราคาสินค้า ปิดการขาย ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่

- งานส่วนอื่นๆเกี่ยวกับขายงานที่ได้รับมอบหมาย

 

2. Sales Executive 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

- มีรถยนต์ สามารถออกต่างจังหวัดได้

- อัธยาศัยดี กล้าแสดงออก มีทักษะการเจรจาต่อรอง

- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ ทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดต่อนำเสนอ แนะนำ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

- ดูแลยอดขายตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

- เสนอราคาสินค้า ปิดการขาย ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่

- งานส่วนอื่นๆเกี่ยวกับขายงานที่ได้รับมอบหมาย

 

3. Admin (ธุรการ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปวชขึ้นไป

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- อัธยาศัยดี กล้าแสดงออก เรียนรู้เร็ว 

- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ 

- หากมีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้

 หน้าที่รับผิดชอบ

- ประสานงานขายระหว่างฝ่ายขายกับแผนกต่างๆภายในบริษัทและลูกค้า

- บันทึกข้อมูลงานขายเข้าระบบและออกเอกสารสำหรับจัดส่งสินค้า

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดส่งสินค้า

- ทำใบเสนอราคาแทนฝ่ายขายกรณีฝ่ายขายออกไปพบลูกค้า

- งานเอกสารอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Visitors: 50,257